יכולת להוביל קבוצה

פיתוח צוות- TEAM BUILDING
עבודה בצוות הכרחית לשם השגת מטרות הארגון. סינרגיה יכולה להגדיל תפוקות עד 30%. יחד עם זאת, עצם הצורך בשיתוף פעולה יוצר מתחים, קונפליקטים וקשיים. קשיים אלה מחבלים ביכולת הצוות למצות את מקסימום הפוטנציאל שלו.
מטרת הסדנא:
  • לשפר יכולת אישית מקצועית בעבודה בצוות ובהפעלת הצוות

תכנים: מהו צוות, מה הופך צוות לצוות טוב, גורמים מקדמים ומעכבים עבודת צוות טובה, שלבים בהתפתחות הצוות, תפקיד המנהל כמפתח צוות, כלי מדידה, דרכים לפיתוח צוותי עבודה- תוכנית לשיפור מתמיד, שגרות ניהול לפיתוח צוות, ישיבות ואירועים ככלי לשיפור שיתוף הפעולה בצוות, קביעת תכנית לפיתוח הצוות לאור האבחון והמטרות שהוגדרו.

פתרון קונפליקטים בצוות- עימות בונה (WIN & WIN)
קונפליקט, ניגוד ומתח, הינם חלק בלתי נפרד מחיי הצוות ומחיי כל ארגון. על המנהל להבין ולזהות את סוגי הקונפליקטים בארגון, ולהפעיל מגוון מיומנויות על מנת למנוע ולפתור מצבי קונפליקט. שאלת המפתח היא מה תפקיד המנהל בטיפול בקונפליקט או במניעתו. כיצד ניתן להפוך את הקונפליקט לכוח מניע המביא לסינטזות ולבניה ולא לכוח משתק והורס.
מטרת הסדנא:
  • מטרת הסדנא לאבחן קונפליקטים בצוות ולתרגל מיומנויות עימות בונה

תכנים: תכנים: הגדרת המושג והעמדות כלפיו, יתרונות וחסרונות בקונפליקט, סוגי קונפליקטים בצוות, סגנון אישי בפתרון קונפליקטים, עימות בונה מהו, שלבים בעימות בונה, מתי עימות הורס, מיפוי ואבחון קונפליקטים אישיים, תרגול דרכים לפתרון קונפליקטים, כיצד להגיע ל- Win-Win Situation, סל עצות לניהול קונפליקטים, תפקיד המנהל כמאבחן, מונע ומטפל בקונפליקטים.

גישור
סדנת המשך למנהלים
מטרת הסדנא:
  • להקנות מיומנויות גישור למנהל

תכנים: תפקיד המנהל באבחון וטיפול בקונפליקטים בצוות, המנהל כמגשר בין איים של אי הבנה; אי רצון; אי הסכמה וכדומה, מיומנויות המגשר, שלבים בגישור, ניתוח אירועים, תרגול וסימולציות וחיפוש פתרונות.

ניהול ישיבות ודיונים
הדעה הרווחת בקרב המנהלים, שמרבית הישיבות אמנם הכרחיות, אך אינן יעילות והן בבחינת גזל זמן.
מטרת הסדנא:
  • להקנות ידע ולשפר מיומנות של שימוש בישיבות ככלי ניהולי

תכנים: ההבדל בין ישיבות ודיונים; מה עושים לפני, בזמן ואחרי הישיבות; הגדרת מטרות לישיבות ולדיונים; תהליך הישיבה ושלביו; תפקיד מנהל הישיבה; טכניקות להתגבר על מכשולים בניהול ישיבה; סדר יום גלוי וסמוי; רישום פרוטוקול ותכנית פעולה; זיהוי הקבוצה וכוחה; הערכת אפקטיביות הישיבות ובניית תכנית לשיפור.

ארגון לומד
"ארגון לומד" הפך להיות מטבע לשון שגור בפינו. עד כמה אנו באמת לומדים ומפיקים לקחים הן מאירועים מוצלחים והן מאירועים של כישלונות ותלונות? עד כמה אנו משתפים בידע גם את אלה שלא היו מעורבים ישירות באירוע? עד כמה אנו מקשרים בין מספר אירועים שהביאו לתוצאה נתונה? אחד המאפיינים של אנשים לומדים הוא היכולת ללמוד מכל דבר. התחקיר מהווה כלי מרכזי ללמידה ארגונית ולשיפור ביצועים.
מטרת הסדנא:
  • להטמיע שימוש בתחקיר כחלק מתרבות ניהול

תכנים: הארגון הלומד, למידה אירגונית מהי, ניתוח ארוע והפקת לקחים והטמעתם בארגון, זיהוי קשיי למידה אירגוניים, ניתוח אירוע ככלי ניהולי, עקרונות בניהול התהליך, נורמות וכללי התנהגות, כלים לאיסוף מידע וניתוחו, טיפים להצלחת התהליך.