הערכה למנהל היא ארגז כלים ייחודי שמטרתו לצייד את המנהל בשאלות הכוונה ובכלים פרקטיים שיסייעו לו למלא את תפקידו בהצלחה, החל משלב הכניסה לתפקיד, דרך סוגיות של ניהול עצמי ועד לנושאים של קביעת כיוון וניהול אחרים. הערכה בנויה מכרטיסיות ממוקדות ומעשיות המדגימות כיצד לממש כלים ניהוליים בסיסיים. אופן חלוקת הנושאים מעגלי (Inside-Out): מניהול עצמי, להגברת היכולת לנהל ולהשפיע על אחרים.

הפיתוח הארגוני מסייע להנהלת הארגון לממש את מלוא הפוטנציאל של הארגון. כיום מקובל לשלב תהליכי פיתוח ארגוני בניהול השוטף. הפיתוח הארגוני מביא להגברת אפקטיביות הארגון ושיפור יכולות ההתמודדות בסביבה עסקית משתנה, על ידי הובלת והנחיית מגוון תהליכים כגון: בניית חזון; ערכים מנחים; אבחון וניתוח פערים והובלת שינויים; שינוי המבנה הארגוני; הגדרת תפקידים (R&R); הגברת שיתוף הפעולה; הובלת תהליכי שיפור; הערכת ביצועים; ארגון לומד ועיצוב תרבות ארגונית רצויה.

  • מודולות "מדף" מוכנות, קורסים בהתאמה אישית (Taylor-Made)
  • סדרת מפגשים, קורסים ותהליכי למידה מתמשכים (כולל יישום פרויקטים או יעד שנבחר המהווה החזר בעבור השקעה – R.O.I)
  • יעוץ, אימון אישי עסקי ואימון קבוצתי למנהלים ולהנהלות